број 1. 2020, Vol 23

 

01 САМОМЕСЕБИ (омаж књиге Марка Аурелија Мисли у образовању и васпитању омладине у 21. веку)

Ружа Јеличић

 

02 ЕПСКА И ЛИРСКА СНАГА КОЊА У ПРОГРАМСКИМ ТЕКСТОВИМА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

Тања Кунарац

 

03 ПОЧЕЦИ РАЗВОЈА НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ РАЧУНА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Тамара С. Милутинов

 

04 ЗНАЧАЈ ТЕМАТСКОГ ПЛАНИРАЊА ЗА ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП НАСТАВНИМ САДРЖАЈИМА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Ивана М. Петровић

 

05 ЗАСТУПЉЕНОСТ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ИГАРА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ И ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Сања Чомић

 

06 МОДЕЛ БЛУМОВОГ ДИГИТАЛНОГ ТОЧКА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Јелена Лукић
Мирослава Ристић
Сања Благданић

 

07 ПРИМЕНА ФОНОМИМИКЕ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Сузана Мунћан

 

08 КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ЛИКОВНА КУЛТУРА И СРПСКИ ЈЕЗИК ПРИЛИКОМ ОБРАДЕ БАСНЕ

Марија Нешић

 

09 РАЧУНСКА ПРОЦЕНА – ТЕОРИЈСКО-МЕТОДИЧКЕ ОСНОВЕ

Светлана М. Илић

 

10 ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Нада Вилотијевић

 

11 ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ

Вишња Мићић

 

12 СТВАРАОЦИ УНИВЕРЗАЛНИХ ЗНАЧЕЊА

Проф. др Стана Смиљковић

 

13 ПРИКАЗ УЏБЕНИКА „FOCUS 2,SUE KAY,VAUGHAN JONES,DAVID BRAYSHAW,BARTOSZ MICHALOWSKI,LINDA EDWARDS,PEARSON EDUCATION LIMITED”,EDINBURGH GATE,HARLOW, 2016,240 СТР

Ивана Ђурић Петровић

 

14 УЏБЕНИК ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

Сузана Мунћан