број 1. 2019, Vol 13

 

01 УТИЦАЈ МЕТОДЕ ИГРЕ НА ТРАЈНОСТ ЗНАЊА, УМЕЊА И НАВИКА У НАСТАВИ СВЕТ ОКО НАС

Бошко Михаиловић

 

02 МАТЕМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ПОЈМОВА

Ивана Веселиновић

 

03 ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП У РАЗУМЕВАЊУ ПОСЛОВИЦА И ИДИОМА КАО МЕТОДИЧКЕ ГРАЂЕ

Јелица Ристић

 

04 КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ И ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ПРУЖА У ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Лола Стојановић

 

05 ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА МЕРЕЊА МИНЕРАЛНЕ ГУСТИНЕ КОСТИЈУ КОД СПОРТИСТА

Анита Шолаја

 

06 УТИЦАЈ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НА РАЗВОЈ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Владимир Живановић

 

07 РАЗЛИКЕ У МАКСИМАЛНОЈ ПОТРОШЊИ КИСЕОНИКА И СРЧАНОЈ ФРЕКВЕНЦИЈИ КОД ОДБОЈКАША, КАЈАКАША И ЏУДИСТА 

Драган Мартиновић

 

08 УТИЦАЈ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НА БАЗИЧНЕ МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА

Марија Виславски

 

09 НАЧИНИ ПРОВОЂЕЊА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА СТУДЕНАТА ДАНАС

Недељко М. Милановић

 

10 ЗНАЧАЈ И УПОТРЕБА УЏБЕНИКА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Божидар Лазић

 

11 ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ У РАЗВОЈУ ПРОСТОРНОГ РЕЗОНОВАЊА

Рада Шћепановић

 

12 ПОСТАВЉАЊЕ ПРОБЛЕМСКИХ ЗАДАТАКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КРЕАТИВНОГ ПРИСТУПА РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА

Рада Шћепановић

 

13 ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА РАНЕ ПИСМЕНОСТИ

Вишња Мићић

 

14 МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У ВАНУЧИОНИЧКОЈ НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Бојан Томић

 

15 ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

Душан Ристановић

 

16 О СИСТЕМСКОМ СЛАБЉЕЊУ ВАСПИТАЊА, ПОСЛЕДИЦАМА ДИКТАТА ЕФИКАСНОСТИ У ПРОСВЕТНОЈ ДЕЛАТНОСТИ, ПЕДАГОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ И ОПТИМИЗМУ

Александар Тадић

 

17 МАСОВНА КУЛТУРА

Станоје Ивановић

 

18 ПРИСТУП И РЕФОРМЕ ФИНСКОГ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Горана Старијаш