број 2. 2020, Vol 23

 

01 ОБРАДА БАЈКЕ О ЛАБУДУ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Зорица Цветановић
Неда Јевић
Ивана Стојков

 

02 ФУНКЦИЈЕ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТИ УЏБЕНИЦИМА МАТЕМАТИКЕ: МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ И МЕТАКОГНИТИВНО ВОЂЕЊЕ

Мила Јелић

 

03 РАЗРЕДНО-ЧАСОВНИ И ПРЕДМЕТНИ СИСТЕМ ПРЕД ИЗАЗОВИМА У 21. ВЕКУ2

Јелена Миросављевић

 

04 АМБИЈЕНТАЛНА НАСТАВА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВЉА И ПОСТИГНУЋА ЗНАЊА УЧЕНИКА У НАСТАВИ

Гордана Глишовић
Милица Петрић

 

05 КОНТРОВЕРЗНА ДИСКУСИЈА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ

Божидар Лазић

 

06 ЗАГОНЕТКА КАО МОТИВАЦИОНО СРЕДСТВО У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Бранка Брчкало

 

07 MОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ GOOGLE УПИТНИКА У ПРОГРАМИРАНОЈ НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Ивана М. Петровић

 

08 МОДЕЛ РАДА СА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА ХОРСКЕ НАСТАВЕ НА МЛАЂЕМ ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Mиона Илић

 

09 ВЕЉКО БАНЂУР (поводом седамдесетогодишњице живота)

Данимир Мандић

 

10 ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ

Невена Хаџи Јованчић

 

11 ЈЕЗИЧКЕ ИГРЕ

Невена Хаџи Јованчић

 

12 ПУТНИЧЕ, ДАЛЕКО ЈЕ ЗЕМЉА ОБЕЋАНА

Стана Смиљковић

 

13 ТЕЛЕСНИ РАЗВОЈ ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА
Пелемиш, В. (2018). Структура и развој морфолошких и
моторичких димензија предшколске деце.
Београд: Учитељски факултет.

Ивко Николић