број 1. 2017, Vol 13

 

01 ФОРМИРАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА КОД ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ КРОЗ ИНТЕГРИСАНЕ ФИЗИЧКО-ЗДРАВСТВЕНЕ АКТИВНОСТИ

Филип Којић

 

02 МОТИВАЦИЈА И ПОЧЕТНА НАСТАВА ГЕОМЕТРИЈЕ

Оливера С. Живановић

 

03 ПСИХОЛОШКА КОМПЛЕКСНОСТ РАЗУМЕВАЊА МНОЖЕЊА И ДЕЉЕЊА

Марија Милинковић

 

04 РАЗРЕДНА НАСТАВА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ: КРИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПРИМЕНЕ ИКТ НА ЧАСОВИМА КЊИЖЕВНОСТИ ДИГИТАЛНЕ ШКОЛЕ

Смиљка Наумовић

 

05 ФУНКЦИОНАЛНОСТ ЗНАЊА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ О ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА У НОВИНСКОЈ ВЕСТИ И НОВИНСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

Jeлена Љ. Спасић

 

06 ПРОТОКОЛИ ЗА АНАЛИЗУ УЏБЕНИЧКИХ ЕЛЕМЕНАТА У САВРЕМЕНИМ БУКВАРИМА

Ивана Стојков

 

07 РАЗЛИКА У МОТОРИЧКИМ СПОСОБНОСТИМА ДЈЕЦЕ МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА РАЗЛИЧИТОГ ПОЛА

Др Јово Ранкић

 

08 РЕЛАЦИЈЕ МОРФОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА СА АЕРОБНОМ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ РАЗЛИЧИТОГ ПОЛА И УЗРАСТА

Др Јово Ранкић

 

09 СТВАРАЛАЧКА НАСТАВА КРОЗ ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ФЕНОМЕНА

Др Амела Малићевић
Доц .др Бошко Миловановић

 

10 ОБРАДА НАРОДНЕ БАЈКЕ ,,ЗМИЈА МЛАДОЖЕЊА”

Марија Стевановић

 

11 НАЈВАЖНИЈИ МОТИВИ И ПОДСТИЦАЈИ ЗА ЧИТАЊЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Магдалена Ивковић

 

12 ВАН ХИЛЕОВА ТЕОРИЈА ГЕОМЕТРИЈСКОГ МИШЉЕЊА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Снежана Савић

 

13 ICH KANN DEUTSCH SHREIBEN – ПРОБЛЕМИ СА ОРТОГРАФИЈОМ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА КАО ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА КОД СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Марија М. Станојевић Веселиновић

 

14 УВОД У ГЕОМЕТРИЈСКО-ПРОПОРЦИЈСКЕ ОСНОВЕ ТЕСЛИНИХ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА ИЗ КОЛОРАДО СПРИНГСА – ПРИМЕР ПРИМЕНЕ СИСТЕМА НЕПРЕКИДНЕ ПОДЕЛЕ, И МУЗИЧКЕ АНАЛОГИЈЕ

Предраг Милосављевић

 

15 ДИНАМИКА МОРФОЛОШКОГ РАЗВОЈА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Даница Џиновић Којић
Владан Пелемиш

 

16 МЕСТА КОЈИМА СУ ХОДАЛИ КРАЉЕВИ И СВЕТИТЕЉИ

Бојан Марковић

 

17 ВРЕДНА И ВАЖНА КЊИГА

Проф. др Зона Мркаљ