Контакт

Секретар Часописа

доц. др Горана Старијаш, асистент
Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Краљице Наталије 43, Београд, РС
gorana.starijas@uf.bg.ac.rs
011/3615-225, лок. 159

 

Главни уредник

доц. др Ивко Николић
Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Краљице Наталије 43, Београд, РС
ivko.nikolic@uf.bg.ac.rs

 

Одговорни уредник

доц. др Владан Пелемиш
Универзитет у Београду, Учитељски факултет
Краљице Наталије 43, Београд, РС
vladan.pelemis@uf.bg.ac.rs