број 2. 2022, Vol 25

 

01 УЛОГА УЧИТЕЉА У ФОРМИРАЊУ САМОПОУЗДАЊА КОД УЧЕНИКА И ЗНАЧАЈ ПОРУКЕ „ТИ ВРЕДИШ“

Јасна Јовановић

02 РЕФЛЕKСИЈЕ СТУДЕНАТА МАСТЕРСКИХ СТУДИЈА СРБИСТИКЕ О КВАЛИТЕТУ НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

Александар М. Новаковић

03 REPEATING PATTERN ACTIVITIES AT PRESCHOOL AGE

Marija M. Vorkapić

04 ПРИРОДА ЛИНГВОМЕТОДИЧКОГ ТЕКСТА У НАСТАВИ ФРАЗЕОЛОГИЈЕ

Јован Д. Мацут

05 ЧИТАЛАЧКА КУЛТУРА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ

Бранка Р. Брчкало

06 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2030. ГОДИНЕ У УПОРЕДНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ МЕЂУНАРОДНИХ ДОКУМЕНАТА

Невена Г. Јаковљевић

07 СТАВОВИ О ТЕШКОЋАМА КОЈЕ СЕ ЈАВЉАЈУ У ПРОЦЕСУ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА КОД СРЕДЊОШКОЛСКИХ НАСТАВНИКА

Кристина Миладиновић

08 ИЗЛАЗ ИЗ МАТЕМАТИЧКОГ ЛАВИРИНТА

Ружа Јеличић

09 ПЕДАГОШКИ ОКВИР ЗА ДИЗАЈН ИМЕРЗИВНОГ НАСТАВНОГ ОКРУЖЕЊА

Јелица З. Ристић

10 РАЗВОЈ МИШЉЕЊА

Аурел Божин

11 ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Зорица Веиновић

12 ДИДАКТИКА (савремени токови) Сефедин Шеховић, Филдуза Прушевић (2021), Београд, Учитељски факултет, 668 страна

Вељко Банђур

13 ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕОРИЈЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ II Зоран Ч. Видовић, Београд, Учитељски факултет, 2022.

Оливера Ј. Ђокић