број 1. 2023, Vol 26

 

01 СУОЧИТИ УЧЕНИКА СА ЊЕГОВОМ СЕНКОМ ЗНАЧИ ПОКАЗАТИ МУ СОПСТВЕНО СВЕТЛО -НА ПРИМЕРИМА ИЗ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ-

Ружа Јеличић

02 ХИПЕРМЕДИЈИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Ајдина Жупић

03 УПОТРЕБА ДИГИТАЛНОГ СТРИПА У ФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Иван Б. Шарчевић

04 ФЕНОМЕН ЧИТАЊА И ЊЕГОВА УЛОГА У САВРЕМЕНО ДОБА

Хана Хоџић

05 ПРИСТУП АНДЕРСЕНОВОЈ БАЈЦИ МАЛА СИРЕНА ПРЕКО АКТАНЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА АН ИБЕРСФЕЛД

Јадранка Барзут

06 УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ ИКТ НА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ

Сенка Вукајловић

07 РАЗВОЈ ВЈЕШТИНЕ ЧИТАЊА ЋИРИЛИЧКОГ ПИСМА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Марија Вујичић

08 ФОНОЛОШКА И ФОНЕМСКА СВЕСНОСТ КАО ПРЕДУСЛОВИ ПОЧЕТНОГ ЧИТАЊА И ПИСАЊА

Милијана Шљивовац

09 ПРИМЕНА МОДЕЛА „ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НАСТАВЕ“ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПЛАНА ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Момчило Јагодић

10 ФАКТОРИ РИЗИКА И МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ГОЈАЗНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНО-ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Радмила Ђуровић

11 ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЛИДЕРСТВА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Саша Ј. Костадиновић

12 ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА ПРИРОДЕ И ДРУШТВА И ДРУГИХ ПРЕДМЕТА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Милица Р. Петрић

13 МОРАЛНО ВАСПИТАЊЕ

Дејан Вук Станковић

14 ДРУШТВЕНА УЛОГА ОБРАЗОВАЊА

Станоје Ивановић

15 ТЕХНОЛОГИЈЕ АКТИВНОГ УЧЕЊА-МЕДИЈСКА ДИДАКТИКА

Данимир П. Мандић