број 1. 2018, Vol 13

 

01 МЕТОДИЧКИ МОДЕЛ ОБРАДE СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ „ПЕПЕЉУГА” У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Настасија Марић
Зорица Цветановић

 

02 МЕТАКОГНИТИВНИ ПРОЦЕС ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА ПРИЛИКОМ ПРОУЧАВАЊА ТЕКСТОВА О МОТИВАЦИЈИ – СТРАТЕГИЈЕ И ТАКТИКЕ УСПЕШНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Милана Пиваш

 

03 ДИДАКТИЧКА ТРАНСПОЗИЦИЈА АРИТМЕТИЧКИХ САДРЖАЈА У УЏБЕНИЦИМА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ

Рада Шћепановић

 

04 УЏБЕНИК КАО КУЛТУРНО-ПОТПОРНО СРЕДСТВО У ФУНКЦИЈИ МОТИВАЦИЈЕ УЧЕНИКА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Оливера С. Живановић

 

05 ЛИНГВОМЕТОДИЧКИ ТЕКСТОВИ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ (МЕТОДИЧКИ АСПЕКТ)

Симона Кањевац

 

06 ОДНОС ДОМСКИХ ВАСПИТАЧА ПРЕМА ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ПРОЦЕСУ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Недељко М. Милановић

 

07 ИГРЕ И ЊИХОВА УЛОГА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Милован Стаматовић
Слободан Павловић

 

08 УЛОГА МУЗИКЕ У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ И МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Милован Стаматовић
Jован Марковић

 

09 НАЧИНИ РАЗУМЕВАЊА РАЗЛОМАКА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Ивана Веселиновић

 

10 АПЛИКАЦИЈА ТРЕЛО КАО ПОДРШКА ПРОЈЕКТНОМ МОДЕЛУ РАДА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Јелица Ристић
Сања Благданић
Мирослава Ристић

 

11 УТИЦАЈ ТИПОЛОГИЈЕ ЧАСОВА НА СТЕПЕН САМОСТАЛНОСТИ УЧЕНИКА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Александра Мандић

 

12 ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРИРОДИ У ОКВИРИМА АМБИЈЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ – МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ

Јелена Радојичић

 

13 ФОРМИРАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА КОД ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ КРОЗ ИНТЕГРИСАНЕ ФИЗИЧКО-ЗДРАВСТВЕНЕ АКТИВНОСТИ

Филип Којић
Јелена Докић

 

14 ПОЈАМ НЕПОЗНАТЕ У УЏБЕНИЦИМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Милана Дабић

 

15 ВАСПИТАНИК

Драгана Богавац

 

16 СПЕЦИФИЧНОСТИ УСВАЈАЊА ПОЈМОВА ИЗ СИНТАКСЕ

Вишња Мићић

 

17 СРЕДЊИ ВЕК

Јасмина Милановић

 

18 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ – БИТАН И ИСТОВРЕДАН ДЕО СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Страхиња Д. Полић