број 2. 2019, Vol 22

 

01 ПРЕТЧИТАЛАЧКЕ ИГРЕ У ПРОЦЕСУ ИСТРАЖИВАЊА

Тамара Морина

 

02 РАЗВОЈ СОЦИОЛОГИЈЕ ОБРАЗОВАЊА КАО НАУЧНЕ И СТУДИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ

Бошко Д. Михаиловић

 

03 НАСТАВНИ ПРОГРАМ КАО ПОЛАЗИШТЕ У ИНТЕГРАТИВНОЈ НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Урош Симић

 

04 ДЕЧИЈЕ ПРЕФЕРИРАЊЕ И ОПХОЂЕЊЕ ПРЕМА КУЋНИМ ЉУБИМЦИМА

Љиљана Бојанић

 

05 ЗАСТУПЉЕНОСТ РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА СТВАРАЛАШТВА У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У 3. И 4. РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Јелена Д. Станивуковић

 

06 ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ ПРЕДМЕТА СВЕТ ОКО НАС ИЗМЕЂУ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА И ИСХОДА У ПРВОМ РАЗРЕДУ

Сања Николић

 

07 РАЗВИЈАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА У ДУХУ ГОДИНА УЗЛЕТА – НА ПРИМЕРУ РАЗВОЈА МОРФОЛОШКОГ СИСТЕМА

Ђорђе Јанковић

 

08 ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП БАЈЦИ У ВРТИЋУ ЈЕДАН ПРИМЕР УПОЗНАВАЊА ЕВОЛУЦИЈЕ ЛИКА ПРИНЦЕЗЕ

Бојана Рудић

 

09 УСМЕНА АНАЛИЗА ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЊЕН ЗНАЧАЈ

Милијана Петровић

 

10 ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ

Младен Вилотијевић

 

11 О СИСТЕМСКОМ СЛАБЉЕЊУ ВАСПИТАЊА, ПОСЛЕДИЦАМА ДИКТАТА ЕФИКАСНОСТИ У ПРОСВЕТНОЈ ДЕЛАТНОСТИ, ПЕДАГОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ И ОПТИМИЗМУ

Александар Тадић

 

12 КАТАЛОГ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

13 ПУТНИЧЕ, ДАЛЕКО ЈЕ ЗЕМЉА ОБЕЋАНА

Стана Смиљковић