број 1. 2022, Vol 25

 

01 УЛОГА ПРОФ. ДР ВЕЛИЗАРА НЕДОВИЋА У ОБРАЗОВАЊУ УЧИТЕЉА У СРБИЈИ

Сефедин Шеховић

02 ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА У СТАРОЈ СРБИЈИ (са посебним освртом на образовање у Призрену)

Радомир Арсић

03 УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЕКОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА У САВРЕМЕНОЈ ШКОЛИ

Лаура Калмaр

04 МОГУЋНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА ПРИРОДНИХ МАТЕРИЈАЛА У ЛИКОВНИМ АКТИВНОСТИМА У ВРТИЋУ– ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ

Милена Д. Војиновић

05 ЈА САМ ОНАЈ КОЈИ ЈЕСАМ!

Ружа Јеличић

06 ФРАЗЕОЛОШКИ ПРИСТУП РУСКОГ ЈЕЗИКА У УЏБЕНИЦИМА РУСКОГ ЈЕЗИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Катарина Станковић

07 УТИЦАЈ ТРЕНИНГА КОШАРКЕ НА МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Гордана Глишовић

08 СТРАТЕГИЈЕ МЕРЕЊА ДУЖИНЕ НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ

Марија М. Воркапић

09 ДРАМСКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКИХ ВАСПИТАЧА

Јелица Поповић

10 ДИГИТАЛНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНО ОКРУЖЕЊЕ – МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Софија Матовић

11 О ДИСКАЛКУЛИЈИ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Оливера Симић

12 ГУГЛ УПИТНИК КАО СРЕДСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ОНЛАЈН-НАСТАВИ

Милица П. Стојиљковић

13 ДИГИТАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА СА АСПЕКТА БУДУЋИХ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА У ОБЛАСТИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Љиљана Бојанић

14 ПРИМЕНА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА (АНИМИРАНОГ ФИЛМА) У НАСТАВИ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА (ВЕРСКЕ НАСТАВЕ)

Момчило Јагодић

15 ЗОНА НАРЕДНОГ РАЗВОЈА

Невена Буђевац

16 ИЗВОДИ ИЗ КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ БАЛКАНСКИХ СЛОВЕНА (СРБА)

Предраг Милосављевић

17 МЕТОДИЧКИ АСПЕКТИ ПРЕВЕНТИВНОГ ВЕЖБАЊА ДЕЦЕ Драган Бранковић (2021). Методички аспекти превентивног вежбања деце.

Драган Мартиновић