Редакција

 

Драган Мартиновић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Владан Пелемиш, Ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Јелена Радојичић, Асистент, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Данимир Мандић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Младен Вилотијевић, Редовни професор, Српска академија образовања, Београд, Србија

Vana Chiou, Redovni profesor, University of the Aegean, Department of Geography, Grčka

Raymond Siebetcheu, Redovni profesor, University for Foreigners of Siena, Departament of Educational linguistics, Italija

Branislav Antala, Redovni profesor, University of Bratislava, Faculty of Physical Education and Sport, Slovačka

Gabriela Kelemen, Redovni profesor, Psychology and Social Sciences University of Arad, Faculty of Educational Sciences, Rumunija

Вељко Банђур, Редовни професор, Универзитет у Београду,Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Вељко Брборић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд, Србија

Иван Прскало, Редовни професор, Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет, Хрватска

Зорица Цветановић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Предраг Милосављевић, Доцент, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Зорица Ковачевић, Ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд Србија

Гордана Мишчевић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Сања Благданић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Дејан Мадић, Редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, Србија

Жељко Вучковић, Редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Нови Сад, Србија

Алена Летина, Редовни професор, Свеучилиште у Загребу,Учитељски факултет, Хрватска

Александар Стојадиновић, Ванредни професор, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија

Виолета Јовановић, Редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Снежана Маринковић, Редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Слободан Вуксановић, Педагошки музеј у Београду, Београд, Србија

Јуриј Планиншец, Редовни професор, Универзитет у Марибору, Педагошки факултет, Словенија

Мирјана Радетић Пајић, Редовни професор, Универзитет у Пули,Факултет за одгојне и образовне знаности, Хрватска

Далибор Стевић, Редовни професор, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет, Босна и Херцеговина

Данијела Станић, Институт за српски језик САНУ, Србија

Медина Вантић Тањић, Редовни професор, Универзитет у Тузли, Едукацијско рехабилитацијски факултет, Босна и Херцеговина

 

Лектор и коректор: Љубица Весић
Преводилац: Марина Цветковић
Комјутерски слог: Ангелина Страхињић
Ликовно и графичко обликовање: Војислав Илић
Тираж: 500 Штампа: „Планета принт“
Часопис излази два пута годишње
Адреса: Факултет за образовање учитеља и васпитача,
Краљице Наталије 43, Београд
Жиро-рачун: 840-1906666-26