број 2. 2018, Vol 13

 

01 АНАЛИЗА ГРЕШАКА У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КОД УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЗЕМУНУ

Ирена Р. Радић

 

02 МОТИВАЦИЈА У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ И СПОРТУ

Владимир Живановић

 

03 КОМПЕНТЕНТАН НАСТАВНИК У ИНТЕРКУЛТУРАЛНОЈ ШКОЛИ

Сања Николић

 

04 МЕСТО ПРЕДМЕТА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СТРУКЕ У ВИСОКОШКОЛСКОМ КУРИКУЛУМУ

Светлана Велимирац

 

05 ИЗГРАЂЕНОСТ ПОЈМА МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ КОРИШЋЕЊЕМ ЛЕЊИРА КОД УЧЕНИКА 2. И 4. РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Милица Д. Антић

 

06 ПРОБЛЕМСКИ МОДЕЛ РАДА У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ УЧИТЕЉА

Александра Филиповић

 

07 АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА ЛУИС КЕРОЛ (2 часа обраде романа)

Гордана Павлић

 

08 ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА – ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ

Ненад Синђелић

 

09 ОБРАДА ПРИЧЕ „МАЧАК ТОША ОТИШАО У ХАЈДУКЕ“ ПРИМЕНОМ ПОСТУПКА ЧИТАЊА СА ПРЕДВИЂАЊЕМ

Дина Томић

 

10 ФИЛМ У РАЗВИЈАЊУ ВЕШТИНЕ СЛУШАЊА У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ

Бојана Црногорац Станишљевић

 

11 ПРОБЛЕМСКА НАСТАВА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КРИТИЧКОГ МИШЉЕЊА УЧЕНИКА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Оливера С. Живановић

 

12 ЈУГОСЛАВИЈА

Момчило Павловић

 

13 УЛОГА ДЕЦЕ У ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И/У ОДРЖИВОМ ДРУШТВУ: прилози васпитању и образовању за одрживи развој, Београд: Учитељски факултет, (2018).

Веиновић Зорица

 

14 ЈЕВАНЂЕЉЕ

Драгомир Сандо

 

15 ПРИСТУП КЊИЖЕВНО-УМЕТНИЧКИМ ТЕКСТОВИМА

Стана Смиљковић