број 2. 2017, Vol 13

 

01 САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Славољуб Јовановић
Љиљана Живковић
Ивана Ђорђевић

 

02 ТРАНСФОРМАТИВНИМ ДИЈАЛОГОМ ДО ПРАВА ДЕТЕТА

Марина Лазић

 

03 РАЗЛИКЕ У АНТРОПОЛОШКОМ ПРОСТОРУ КОД УЧЕНИКА И УЧЕНИЦА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Здравко Аничић

 

04 ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА У РАЗУМЕВАЊУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РАЗЛОМАКА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Оливера С. Живановић

 

05 ИГРА У НАСТАВИ СВЕТА ОКО НАС

Ангелина Мирковић
Маја Николић

 

06 ЕВАЛУАЦИЈА ПСИХОМОТОРНОГ ДОМЕНА УЧЕНИКА У ФУНКЦИЈИ ПЛАНИРАЊА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Александар Милетић
Ујсаси Даријан
Ђорђе Мирковић

 

07 ЕЛЕМЕНТИ СТАРЕ СРПСКЕ РЕЛИГИЈЕ У НАРОДНОЈ БАЈЦИ „ПЕПЕЉУГА“

Јована Бонџић

 

08 КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ДРАМСКОГ МЕТОДА И ЊЕНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ

Ивана Ђорђев
Љиљана Келемен Милојевић

 

09 ФОРМИРАЊЕ ЗНАЊА И ВЕШТИНА КОД ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ КРОЗ ИНТЕГРИСАНЕ ФИЗИЧКО-ЗДРАВСТВЕНЕ АКТИВНОСТИ

Филип Којић

 

10 КОМПЕТЕНЦИЈЕ И УЛОГА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ

Марко Ланговић
Даница Ђуркин
Војислав Деђански

 

11 ВРЕДНОСНЕ ФУНКЦИЈЕ СПОРТА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Ненад Синђелић

 

12 ДЕЛА БРАНИСЛАВА НУШИЋА, ЈЕЖ – МОЈ ХУМОР ИЗАЗИВАЈУЋИ СМЕХ НА УСНАМА УБЛАЖАВА СУРОВОСТ ЖИВОТА

Ивана Миликић

 

13 ЖИВОТ НАШИХ ПРЕДАКА

Милијана Петровић

 

14 МЕРА И УЗВИШЕНОСТ

Александар Петровић