Рецензенти

Захвалност рецензентима

Редакција жели да ода признање следећим рецензентима за њихов ефикасан  рад и подршку у рецензирању чланака за часопис Методичка теорија и пракса. Без професионалног односа рецензената било би немогуће одржати постављене  стандарде нашег научног часописа.

* Одлуком Владе РС о промени назива Учитељског факултета Универзитета у Београду (Службени галасник РС бр 127/2022) назив факултета је промењен у нови – “Универзитет у Београду – Факултет за образовање учитеља и васпитача”

 

Рецензенти часописа Методичка теорије и пракса:

 

Невена Буђевац, Ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Тањић Вантић, Редовни професор, Универзитет у Тузли, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Босна и Херцеговина

Данијела Василијевић, Редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Слађана Видосављевић, Ванредни професор, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет, Лепосавић, Србија

Ана Вујовић, Редовни професор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Емина Вукашиновић-Копас, Ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија

Ненад Вуловић, Ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија

Жељко Вучковић, Редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Србија

Сунчица Денић, Редовни професор, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, Врање, Србија

Маја Димитријевић, Доцент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија

Предраг Живковић, Ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија

Весна Здравковић, Ванредни професор, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, Врање, Србија

Вучина Зорић, Редовни професор, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора

Мирсада Зукорлић, Ванредни пропфесор, Универзитет у Београду, Факултет за образовање учитеља и васпитача, Београд, Србија

Деан Илиев, Редовни професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет у Битољу, Македонија

Виолета Јовановић, Редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Србија

Габријела Келемен, Редовни професор, Универзитет “Аурел Влајку“ у Араду, Факултет за образовање, психологију и социјални рад, Румунија

Роман Кухар, Редовни професор, Универзитет у Љубљани, Филозофски факултет, Словенија

Нела Малиновић Јовановић, Ванредни професор, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, Врање, Србија

Марко Мархал, Редовни професор, Универзитет у Марибору, Педагошки факултет, Словенија

Живорад Марковић, Редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија

Живорад Миленовић, Редовни професор, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет, Лепосавић, Србија

Александра Милетић, Ванредни професор, Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности, Србија

Синиша Минић, Редовни професор, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет, Лепосавић, Србија

Весна Минић, Редовни професор, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Учитељски факултет, Лепосавић, Србија

Александра Михаиловић, Ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Јелена Младеновић, Доцент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Зона Мркаљ, Редовни професор, Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд, Србија

Синиша Опић, Редовни професор, Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет, Хрватска

Слободан Павловић, Ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Ужицу, Србија

Јелена Петровић, Ванредни професор, Универзитет одбране, Војна академија, Београд, Србија

Јуриј Планиншец, Редовни професор, Универзитет у Марибору, Словенија

Иван Прскало, Редовни професор, Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет, Хрватска

Бранка Радуловић, Научни сарадник, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Департман за физику, Србија

Душан Ристановић, Ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија

Марко Слапар, Редовни професор, Универзитет у Љубљани, Педагошки факултет, Словенија

Јелена Спасић, Ванредни пропфесор, Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука, Србија

Велибор Срдић, Редовни професор, Универзитет у Бања Луци, Факултет спортских наука, Република Српска

Драгана Станојевић, Редовни професор, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, Врање, Србија

Далибор Стевић, Редовни професор, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бијељини, Република Српска

Александар Стојадиновић, Доцент, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању, Србија

Буба Стојановић, Редовни професор, Универзитет у Нишу, Педагошки факултет, Врање, Србија

Александар Тадић, Ванредни професор, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд, Србија