Рецензенти

Захвалност рецензентима

Редакција жели да ода признање следећим рецензентима за њихов ефикасан  рад и подршку у рецензирању чланака за часопис Методичка пракса. Без професионалног односа рецензената било би немогуће одржати постављене  стандарде нашег научног часописа.

 

Рецензенти часописа Методичка пракса:

Блажич, Марјан, Универзитет у Љубљани, Филозофски факуктет, Словенија

Вилотијевић, Младен, Српска академија образовања, Београд, Србија

Мандић, Данимир, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јовановић, Виолета, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Јагодина, Србија

Вучковић, Жељко, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет, Сомбор, Србија

Денић, Сунчица, Универзитет у Нишу,Педагошки факултет, Врање,Србија

Марковић, Снежана, Универзитет у Крагујевцу,Учитељски факултет, Ужице,

Мандак, Алија, Универзитет у Приштини,Учутељски факултет, Лепосавић, Србија

Матијевић, Милан, Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет, Хрватска

Прскало, Иван, Свеучилиште у Загребу, Учитељски факултет, Хрватска

Стевић, Далибор, Универзитет у Источном Сарајеву, Педагошки факултет у Бјељини, Босна и Херцеговина

Брборић, Вељко, Универзитет у Београду,  Филолошки факултет,

Marhal, Marko, Univerza v Mariboru, Pedagoska fakulteta, Slovenija,

Срдић, Велибор,Универзитет у Бања Луци, Факултет спортских наука, Босна и Херцеговина

Цветановић, Зорица, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Kelemen, Gabrijela, Универзитет ,,Аурел Влајку“ у Араду, Факултет за образовае, психологију и социјални рад у Араду, Румунија

Дејић, Мирко, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Благданић, Сања, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Баннђур, Вељко, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Божин, Аурел, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Вилотијевић, Нада, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Вујовић, Ана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јовановић, Александар, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Красић Костадиновић, Данијела, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Лелеа, Јон, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Мартиновић, Драган, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Пијановић, Петар, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Радовановић, Ивица, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Требјешанин, Биљана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Хаџи-Јованчић, Невена, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Шеховић, Сефедин, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Богавац, Драгана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јаћимовић, Слађана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Милинковић, Јасмина, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Кадијевић Мишчевић, Гордана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Опачић, Зорана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Радовић, Вера, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Ристић, Вера, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Стојановић, Александар, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Џиновић, Даница, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Бакић, Радош, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Бриндуша, Жујка, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Буђевац, Невена, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Веиновић, Зорица, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Гарић Грујић Габријела, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Рајић Гојков, Александра, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Ђокић, Оливера, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Зељић, Горан, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Зељић, Маријана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Зукорлић, Мирсада, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јанићијевић, Валерија, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Ковачевић, Зорица, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Милетић, Александра, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Миловановић, Ана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Милосављевић, Бојана, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Мићић, Вишња, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Негру, Миринел, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Османлић, Иљаз, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Мараш Панић, Јелена, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Прушевић Садовић, Филдуза, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Рељић, Слободан, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Станковић, Дејан Вук, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Станковић, Јелена, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Стошић, Александра, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Хамовић, Валентина, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Џиновић, Миланка, Универзитет у Београду, Учитељски факултет, Србија

Јовановић, Виолета, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Вукашиновић-Копас, Емина, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Марковић, Живорад, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Димитријевић, Маја, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Младеновић, Јелена, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Ристановић, Душан, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Вуловић, Ненад, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Живковић, Предраг, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Спасић, Јелена, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Mарија Станојевић Веселиновић, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Александра Михаиловић, Универзитет у Крагујевцу,Факултет педагошких наука, Крагујевац, Србија

Видосављевић, Слађана, Универзитет у Приштини,Учутељски факултет, Лепосавић, Србија

Минић, Весна, Универзитет у Приштини,Учутељски факултет, Лепосавић, Србија

Миленовић, Живорад, Универзитет у Приштини,Учутељски факултет, Лепосавић, Србија